Wij zijn drs. Özlem Demir en drs. Abdurrahman Alpsoy. Wij zijn beide huisartsen en eigenaar van het gezondheidscentrum D&A.

Onze visie is dat de patiënt centraal staat, waarbij we goede zorg willen bieden en de toegankelijkheid tot de zorg vergemakkelijken voor de patiënten. Dat is de reden dat we zo veel mogelijk eerstelijnszorg bieden onder één dak.

Daarnaast willen we graag de patiënten goede uitleg geven en voorlichting geven op het gebied van gezondheid. Dit om de ongerustheid en onwaarheden over bepaalde symptomen weg te nemen, maar ook om tips en adviezen te geven over hoe te handelen bij bepaalde symptomen.